Grønsunds Munding - Fanefjord

Guldborgsund Kommune

Strandeng ved Fanefjord. Foto: Ole Malling

Geologi
Undersøisk delta i et tragtformet havområde. Deltaet er skabt af strømme, der opstår som følge af vindskabte vandstandsforskelle mellem Østersøen og Kattegat/Nordsøen. Fanefjord er et lavenergimiljø, hvor strandeng veksler med rørsump.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Grønsund repræsenterer et meget dynamisk og varierende miljø, som betyder at form og placering af dyb og barrer til stadighed ændres. Fanefjord repræsenterer Grønsunds modsætning, nemlig et lavenergimiljø, hvori ændringer finder sted meget langsomt.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 23

GeoSite

Andre