Gedser - Bøtø

Guldborgsund Kommune

Foto: Storstrøms Amt

Geologi
Gedser-halvøen er en karakteristisk, bueformet randmoræne, hvor de oppressede lag kan ses i klinten ved Gedser Fyr. Bøtø Nor på randmorænens østside var oprindelig en 15 km lang og kilometerbred, lavvandet lagune. Den er nu kunstigt tørlagt.

Randmorænen er skabt af en istunge fra det Ungbaltiske Isfremstød og er dermed et af de sidste, større landskabselementer, der blev udformet af isen i Danmark.

Øst for bakkestrøget ligger den tungeformede inderlavning, som blev udhulet af gletsjeren og leverede materialet til randmorænen. Dens oprindelige, næsten plane overflade ligger i dag under havniveau, idet dog den vestligste del – Bøtø Nor - er kunstigt tørlagt efter først naturligt at være blevet afspærret mod øst af en barriere.

 

Øvrige søgeord:

Værdi
Gedser Randmorænen er karakteristisk og udpræget landskabsdannende trods det ringe relief. Profilet ved Gedser Fyr er en instruktiv og meget besøgt lokalitet. Kysten foran Bøtø Nor er værdifuld som et af de få danske eksempler på en østvendt højenergikyst uden tidevand.

 

Naturforvaltning
De geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge må ikke ødelægges eller sløres. Det skal tilstræbes, at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 213

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 22

GeoSite

Andre

Østsj. Mus.

Østsj. Mus.