Gedebjerg

Holbæk Kommune

Geologi
Moræneflade med bakker bestående af aflejringer fra isdæmede søer, der efterfølgende blev overskredet under Bælthavsgenfremstødet, hvorved hver enkelt bakke blev tværet ud i isens bevægelsesretning og der dannedes terrænstribningen. I Gedebjerg Bakken findes et stort, meget instruktivt profil.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi, bl.a. fordi søsedimenterne giver værdifulde oplysninger om aflejringsforholdene på en dødismasse præget af arealnedsmeltning og en bedre forståelse af de store dele af det danske bundmorænelandskab, som er dannet af aktivt strømmende ismasser. Desuden er Gedebjerg er et af Sjællands få tilbageblevne profiler i issøbakker med stejltstående lag.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremstår klart og åbent i landskabet. Profilet i Gedebjerg Grusgrav er meget værdifuldt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 136

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre