Feddet ved Præstø Fjord

Faxe Kommune

Foto: Storstrøms Amt

Geologi
Feddet i mundingen af Præstø Fjord er et typisk fed opbygget af et kompleks af strandvolde foran en kystskrænt fra Stenalderhavet. Det er ca. fem km langt og to km på det bredeste sted. Feddet afspærrer Præstø Fjord, der markerer indgangen til Sjællands største tunneldal, fra Fakse Bugt. I Fakse Bugt er fundet aflejringer fra Østersøens tidlige stadier. Syd for Feddet findes Maderne, der er en barrieredannelse.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Feddet foran Præstø Bugt er en typisk feddannelse med en smal proksimal del og en bred distal del. Det er Danmarks største fed og meget illustrativt, fordi dannelsen er "synlig". På flyvebilleder kan man se de enkelte strandvolde, som tilsammen udgør formen, idet der her kun er beskeden slørende flyvesandsaktivitet. Endvidere er feddet meget velbevaret. Det samlede område er et udpræget forskningsfelt for Østersøens og og Stenalderhavets vandstandsændringer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at kystens processer kan forløbe uhindret, så det er muligt at studere Feddets fortsatte udvikling. Endvidere er det værdifuldt at have et åbent udsyn over landskabsformerne, der kan vise områdets helhedspræg. Strandvoldssystemerne er endvidere vigtige at bevare.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 167b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 27

GeoSite

Andre

Østsj. Mus.