Faxe Kalkbrud

Faxe Kommune

Geologi
Faxe Kalkbrud med koralkalk og bryozokalk af Danien alder er Danmarks største kalkbrud, 1 km2 stort og 45 meter dybt. I dag foregår brydningen hurtigt, og nye profiler vil til stadighed opstå, mens andre forsvinder. Der findes dog et stort permanent profil med koralkalk i bruddets sydvestlige hjørne. Kalkbjergarterne er meget rige på fossiler. Der er fri adgang til bruddet, men færdsel sker på eget ansvar.

Øvrige søgeord:

Værdi
Faxe Kalkbrud har international forskningsmæssig værdi fordi lokaliteten: -var typelokalitet ved opstillingen af den internationale stratigrafiske periode Danien; -er det eneste sted hvor så store mængder og så mange varianter af koralkalk er blottet; -er et at de bedst kendte fossile eksempler på dybvandskoralrev; -flere danekræ er fundet her. Endelig er det en af de få danske lokaliteter med skurestriber, der ligger uden for Bornholm.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at det eksisterende profil med koralkalk vedligeholdes. Mulighed for nye profiler bør vurderes i forbindelse med efterbehandlingsplanen. Det er endvidere vigtigt, at der også fremover er mulighed for at lede efter fossiler i løse blokke af koral- og bryozokalk. Adgangen til bruddet bør sikres, også efter ophør af brydning.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 166

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 2-3

Andre

folder