Falster åskompleks

Guldborgsund Kommune

Foto: Storstrøms Amt

Geologi
Lokaliteten omfatter et 12 km langt åskompleks med en varierende morfologi og en kompleks dannelseshistorie. Åskomplekset blev aflejret under tilbagesmeltningen af Hovedfremstødet og blev deformeret under et fornyet genfremstød. På visse strækninger mangler åskomplekset den klassiske åsform.

Øvrige søgeord: Weichsel

Værdi
Åssystemet har på grund af sin karakteristiske form stor værdi for undervisning og forskning. Specielt fordi systemet ændrer karakter over forholdsvis korte afstande. Desuden knytter der sig en stor landskabsmæssig værdi til dødishullerne, der i dag udgøres af Mølle-, Hul- og Virket Sø.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at åsen og dens sammenhæng med omgivelserne fremtræder så intakt og synligt som muligt i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre