Eskildsø - Bolund

Roskilde, Frederikssund Kommuner

Foto: Ole Malling

Geologi
Området omfatter Eskildsø med de tilgrænsende farvande, hvor store N-S forløbende forkastninger og stenalderhavets erosion har sat deres præg i kystudformningen og dannelser af kysttyperne. I Stenalderhavet dannedes store østersbanker, der ses flere steder i området.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området er værdifuldt i kraft af sit varierede kyst- og fjordlandskab, opstået i et relativt beskyttet havmiljø med landhævning. Fjordens komplekse udviklingshistorie, styret af tektoniske bevægelser i undergrunden og med den senere udvikling af østersbanker giver området en særlig værdi. De fossile skalbanker har speciel interesse, idet de viser, at de hydrografiske forhold tidligere har været meget anderledes end i dag.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at kystlandskabet henligger åbent og overskueligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 151

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 6

GeoSite

Andre