Brorfelde

Holbæk Kommune

Foto: Ole Malling

Geologi
Overpræget dødis-landskab, hvor de seneste begivenheder – Det Ungbaltiske isdække – reflekterer et tidligere dødislandskab fra Nordøst –isens afsmeltning. Området rummer mange grusgrave.

Øvrige søgeord:

Værdi
Den landskabelige opbygning af området, der giver et indblik i et kompliceret istidslandskab, er af stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Det vil være værdifuldt med oprensede profiler i grusgrave.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 143

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre