Borre Lavningen

Vordingborg Kommune

Geologi
Nord-syd gående smeltevandsdal fra det yngste israndsstadie. Den nordligste del af dalen var oversvømmet af havet i Stenalderen.

Øvrige søgeord:

Værdi
-Lavningen er et m arkant landskabselement på Møn.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at dalstrøget fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre