Birket

Lolland Kommune

Foto: Østsjællands Museum

Geologi
Bakkelandskab af isoverskredet smeltevandsslette. I området findes markante dødishuller.

Ravnsby Bakker er en smeltevandsslette med mange dødishuller fra Nordøst-isens tid. En tilknyttet, lidt svagt markeret tunnel- og smeltevandsdal kan følges mod sydvest til Nakskov Inderfjord. Efter dannelsen af disse landskabselementer er området to gange overskredet af Ungbaltiske isstrømme, som i nogen grad har udglattet de oprindelige former og efterladt et dække af moræneler hen over landskabet. Nordøst-isens storformer er dog bevaret, og det er herved, at området har sit særpræg. Langt senere, under stenalderhavets havstigning, blev østsiden af området oversvømmet af havet. Langt op mod nutiden fandtes en lavvandet, smal fjord syd for Ravnsby Bakker.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området er et fremtrædende bakkelandskab på Lolland med nogle usædvanligt instruktive dødishuller. Profilerne i grusgravene viser den største blottede lagserie på Lolland, og området er et nøgleområde til udredning af den geologiske historie i sen Weichsel i Sydøstdanmark. Både morænebænkene og smeltevandsaflejringerne illustrerer desuden mange interessante detaljer i forbindelse med aflejringsprocesserne omkring en gletsjer. En nutidig sandstensdannelse langs kysten ved Klintehøj udbygger fænomenkredsen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Yderligere grusgravning bør afstemmes efter de geologiske landskabelige forhold. Det vil være værdifuldt med et sæt af instruktive oprensede profiler i grusgravene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 181

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Østsj. Mus.