Basnæs Nor

Slagelse Kommune

Foto: Ole Malling

Geologi
Dobbeltkyst. Foran noret findes en udligningskyst bestående af en række fed og barriereøer med ophæng i glaciallandskaberne på Glænø og Sælhøj. Kysten på indersiden af noret er derimod en fliget tilgroningskyst, der er under opbygning foran et morænestrøg.

Kystlandskabet ved Klinteby Klint fremtræder som et kame-landskab, og klinterne viser profiler i kame-bakkerne.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Området er et fremragende eksempel på udviklingen af en dobbeltkyst og mere generelt på kystudligning ved barriereøer. Landskabsformerne er kun i ringe grad forstyrret af menneskelige indgreb og fremviser resultatet af en lang og fortsat naturlig kystudvikling.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at kystlandskabet henligger åbent. Det vil øge områdets værdi, hvis de enkelte kystsikringer med store sten og betonblokke
fjernes, så de naturlige processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 173

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 19

GeoSite

Andre