Agersø

Slagelse Kommune

Geologi
Agersøs kyster er alle opbygget af marint forland. Vestkysten er en retlinet udligningskyst. Nord- og sydkysten består af strandvolde, delvist udformet som tomboloer til mindre øer. Østkysten er bugtet og fremstår med flere strandsøer bag det sydlige forland.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Den ca. 4 km lange retlinede vestkyst er et af de indre danske farvandes fine eksempler på en udligningskyst, der står vinkelret på bølgeenergiresultanten.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 17

GeoSite

Andre