Åmosen

Holbæk Kommune
Sorø Kommune

Geologi
Stort sø- og mosebassin med søaflejringer af ler, silt og sand fra Senglacialtid, overlejret af organiske sedimenter fra Postglacialtid.

Øvrige søgeord:

Værdi
Store Åmose bassinet fremstår som et unikt arkiv for detaljerede studier af klima-, flora-, fauna- og kulturhistorie fra afsmeltningen af istidens gletsjere frem til begyndelsen af vor tidsregning.

Naturforvaltning
En fortsat bevarelse af aflejringerne kræver, at grundvandsstanden står højt, og at der ikke foretages dybtgående mekaniske indgreb i aflejringerne

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 142

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 10-1

Andre