Voerså

Frederikshavn Kommune

Geologi
Voers Å-dal præsenterer et detaljeret udsnit af de hævede terresser fra Yoldia- og Stenalderhavet. Ådalen udgjorde en bred bugt i Yoldiahavet og en smallere fjord i Stenalderhavet. Den endelige lukning af bugten er sket gennem barrieredannelse. Ved Stensnæs sker en ekstrem hurtig tilvækst af land.

Øvrige søgeord: Vinkelforland

Værdi
Området illustrerer i detaljer kystdannelse i forbindelse med landhævning siden istiden. Dette, sammenholdt med den hurtige, nutidige kystudvikling omkring Stensnæs, gør Voerså-området til et vigtigt studieområde for marin kvartærgeologi og kystmorfologi.

Naturforvaltning
De geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge bør fremstå åbent. Råstofgravning er ikke foreneligt med de geologiske hensyn. Det er vigtigt, at de naturlige kystprocesser forløber uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 6

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 71

GeoSite

Andre