Urhøje og Myrhøje Plantager

Vesthimmerland Kommune

Geologi
Indlandsklitter med en bred variation af podzoller, fra svagt udviklede podzoller i unge flyvesandsaflejringer til stærkt udviklede podzoller i ældre aflejringer.

Øvrige søgeord: Holocæn, jordbund

Værdi
Lokaliteten er unik for jordbundsvidenskaben, til studier og demonstration af forskellige stadier af podzoludvikling i klitsand.

Naturforvaltning
Profilerne er tildækket af bevaringshensyn, Det er vigtigt, at der er mulighed for at frigrave nye profiler. Dybtgående jordbehandling og ændring af vegetationen er skadelig for lokaliteten.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 25

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 11-3

Andre