Svinkløv-Klim Bjerg

Jammerbugt Kommune

Geologi
Området omfatter størstedelen af "Fjerritslev-øen", de mindre "øer" Torup Stenbjerg og Klim Bjerg samt den omgivende, hævede stenalder-havbund. Undergrunden i Fjerritslev-øen består af skrivekridt. Der findes flere store jordfaldshuller, hvor kridtet er opløst af nedsivende vand. I klim Bjerg findes et profil i bryozokalk, og grænsen mellem skrivekridt og Danien-kalk findes mellem Fjerritslev-øen og Klim Bjerg. I Stenalderen var der åben havforbindelse mellem Limfjorden og Jammerbugten. Den relative landhævning kombineret med storstilet strandvoldsdannelse har gradvist lukket forbindelsen. Området rummer nogle af landets bedst udviklede parabelklitter.

Øvrige søgeord: Holocæn, Postglacial

Værdi
Området er velegnet til demonstration af Stenalderhavets flader og kystformer samt opbygning af strandvoldssystemer. Parabelklitterne er meget instruktive.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at landskabet holdes åbent uden slørende bevoksning. Især er parabelklitterne sårbare over for tilgroning. Råstofindvinding i strandvoldssystemerne kan i  begrænset omfang være foreneligt med de geologiske interesser. Åbne profiler vil være af stor værdi.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 12

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 79

GeoSite

Andre