Store Vildmose

Brønderslev Kommune
Jammerbugt Kommune

Geologi
Områder med forholdsvis uberørt Postglacial højmose.

Øvrige søgeord:

Værdi
Store Vildmose og i særlig grad de udpegede områder har geologisk betydning som rester af en af Danmarks største højmoser. Højmosens tykke tørvelag afspejler vegetation og kemisk miljø på dannelsestidspunktet og er således et biologisk arkiv, der rækker mere end 3.000 år tilbage.

Naturforvaltning
Tørvegravning er uønsket. De udvalgte områder bør udvikle sig naturligt. Rydning af uønsket trævækst kan dog foretages efter nøje overvejelser. Det er vigtigt, at grundvandsstanden ikke sænkes, da dette medfører iltning af tørvelagene. Luftforurening med næringsstoffer bør undgås.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 11

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre