Sønderskov

Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune

Geologi
Jordbundsprofiler i leret moræne.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har undervisnings- og forskningsmæssig betydning som et velbeskrevet eksempel på jordbundsudvikling i moræneler under forskellige dræneringsforhold.

Naturforvaltning
Jordbehandling, der går dybere end 25 cm under jordoverfladen, vil skade de geologiske interesser.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 33

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre