Skeen Møllebæk

Hjørring Kommune

Geologi
Småprofiler i åbrinken ved Skeen Møllebæk viser overgang mellem de senglaciale aflejringer Yngre Yoldialer og Zirphaeasand.

Øvrige søgeord:

Værdi
Profilerne er vigtige for udforskningen af de geologiske forhold i Nordjylland i slutningen af sidste istid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der er mulighed for at frilægge profiler.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 8

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre