Silstrup Hoved

Thisted Kommune

Geologi
Kystklint med profiler i foldet moler (med askelag og cementsten) og glimmerler. De foldede lag er dækket af moræneler. Moleret er fra Eocæn og glimmerleret er fra Oligocæn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Silstrup Hoved omfatter flere åbne klinter med værdifulde profiler, bl.a. som typelokalitet for Silstrup Leddet (fra askelag +1 til +140).

Naturforvaltning
Kystprofilerne holdes åbne af de naturlige kystdynamiske processer, hvilket er vigtigt for at kunne studere lagene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 17

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 88

GeoSite

GS 3-4

Andre