Sejlflod Kridtø

Aalborg Kommune

Geologi
Kridtøen er en skarpt tegnet bakke af skrivekridt og glaciale aflejringer, omgivet af hævet havbund fra Stenalderhavet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Sejlflod Kridtø er en meget speciel landskabsform, der hæver sig markant over Litorinahavets flade. Desuden fortæller de glaciale aflejringer en detaljeret beretning om samspillet mellem glaciale aflejringsprocesser og erosionsprocesser.

Naturforvaltning
De geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge bør fremstå klart i landskabet. Det vil være værdifuldt med enkelte oprensede profiler i grusgrave.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 31

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre