Råbjerg Mile

Frederikshavn Kommune

Geologi

Flyvesandsområde med Danmarks største aktive vandreklit. Desuden er der et varieret klitterræn med afblæsningsflader, stensletter og klitsøer.

Øvrige søgeord:

Værdi
Milen er et enestående område, hvor aktiv sandflugt og klitdannelse kan iagttages sammen med det urørte klitlandskab.

Naturforvaltning
Milen skal sikres fortsat fri vandring fremover uden dæmpning af sandflugten. Klitsøerne er afhængige af høj vandstand i området. Derfor er sænkning af grundvandsspejlet uønsket.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 2

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre