Nors Sø

Thisted Kommune

Geologi
Da Stenalderhavet havde sin største udbredelse, var Nors Sø en havbugt. Ved den senere relative landhævning blev søen afskåret fra havet. Nors Sø kan betegnes som en karst-sø, hvor vandudskiftningen delvis sker underjordisk gennem sprækker, der er fremkommet ved opløsning af kalkundergrunden. Søens skarpkantede afgrænsning er betinget af brudzoner i undergrunden. Brudzonerne antyder, at undergrunden er ustabil. Thy er da også det sted i Danmark, hvor der i nutiden forekommer flest jordskælv.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokaliteten er en del af Hanstholm - Hjardemål-området, der som helhed er et instruktivt eksempel på, hvorledes saltbevægelser i undergrunden har påvirket landskabet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart og ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 14 a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre