Mors, nordlig del

Morsø Kommune

Geologi
Området er et varieret, storbakket istidslandskab, hvis indre opbygning kan ses i kystklinter og molergrave. Profilerne viser deformerede lag af molerserien med askelag.

Nordmors er flere steder udbygget med karakterisitsk marint forland: vinkelforlandet Skarrehage, Krumodden Bugsør Odde og dragene mod Feggeklint og Feggerøn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Molersprofilerne på Nordmors med deres lag af vulkansk aske har international forskningsmæssig betydning. Størstedelen af molerserien er blottet i profilerne, og det er muligt at studere de forskellige typer moler- og askelag. Endvidere er der gode muligheder for indsamling af fossiler.

Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at kystprofilerne holdes åbne af de naturlige kystdynamiske processer. Det vil være værdifuldt at der er mulighed for at oprense profilerne i de gamle molersgrave.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 19

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 89

GeoSite

GS 3-3

Andre