Melbjerg Hoved

Vesthimmerland Kommune

Geologi
Kystklint, hvori der ses moræne- og smeltevandsaflejringer fra Elster, Saale og Weichsel istiderne. Klinten er ca. 700 meter lang og 30 meter høj.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klint med aflejringer fra flere istider.

Naturforvaltning

Kystprofilet holdes rimeligt åbent af de naturlige kystdynamiske processer. Denne tilstand bør opretholdes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 26

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 93

GeoSite

Andre