Måstrup-Jerup fladen

Frederikshavn Kommune

Geologi

Tilgroet, gammel kystskrænt fra Stenalderhavet med en foranliggende strandvoldsslette. Dannelsen af denne – og dermed Skagens Odde – startede i Stenalderen og har fortsat uafbrudt siden.

Øvrige søgeord:

Værdi

Især det veludviklede rimme-dobbesystem foran den gamle kystskrænt har interesse. Desuden er den højere beliggende Yoldia-flade og kystskræntens udformning i istidslandskabet typisk for Vendsyssel.

Naturforvaltning
Rimme-doppesystemet relativt svage relief skal fremstå klart i landskabet. Derfor er både overpløjning og tilgroning uønsket. Endvidere er det vigtigt at kunne dannes sig et helhedsindtryk af hele landskabet, hvorfor bl.a. skovbevoksning og –tilplantning er uønsket.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 3

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre