Lønstrup Klint

Hjørring Kommune

Geologi
Klintprofil, der viser et snit gennem stort set alle de karakteristiske nordjyske aflejringer fra Weichsel Istid og Postglacial Tid. Klintprofilet er 15 km langt. Enestående er endvidere opskydningen i flager, der skyldes istryk fra gletschere under den seneste isoverskridelse. Særligt er også et søbassin ved Nørre Lyngby, opstået ved neotektoniske bevægelser i Senglacial Tid, bl.a. med rester af pattedyr. Det hele er overlejret af flyvesandsdannelser, der bl.a. ved Lønstrup Fyr danner store klitter.

Øvrige søgeord: Brommekultur

Værdi
Hele klinten er et af de mest betydningsfulde kystprofiler med glacialt opskubbede flager og tværsnit gennem sen- og Postglaciale marine og ferske aflejringer. Endvidere er opbygningen af flyvesandsklitterne instruktiv.

Naturforvaltning
Den naturlige kysterosion holder profilerne åbne. Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at denne tilstand opretholdes. Det er også vigtigt, at baglandet holdes åbent, så det karakteristiske sandflugtslandskab kan ses.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 10

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 78

GeoSite

GS 4-2

Andre