Livø

Vesthimmerland Kommune

Geologi
Livøs nordvestlige del er en op til 43 meter høj banke, stærkt præget af flagestrukturer. Mod øst og syd findes en bred bræmme af marint forland, der ender i den 3 km lange retodde Liv Tap.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Der er flere velblottede kystprofiler på Livø, der dels viser de glacialt deformerede aflejringer og dels de uforstyrrede postglaciale lag. Liv Tap er typelokaliteten for kystformen "retodde" under udvikling.

Naturforvaltning
Kystprofilerne holdes åbne af de naturlige kystdynamiske processer. Denne tilstand bør opretholdes. Dette vil også sikre den fortsatte udvikling af Liv Tap.

Yderligere information:

  • Lokaliteten på kort

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 22

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre