Liver Å - Varbro Å

Hjørring Kommune

Fotograf: Ole Malling

Geologi
Den betydelige nordøst-rettede materialetransport langs vestkysten har medført, at udmundingen af Liver Å gennem tiderne er blevet forlagt mod nord. Klitdannelser har yderligere afskærmet åløbet fra havet. Havklitterne ved Kærsgård Strand danner en høj og markant ryg foran et bredt marint forland, som er dækket af et lavt flyvesandsdække med isolerede søer (tidligere laguner).
Øvrige søgeord: Holocæn, Yoldiafladen

Værdi
Forlægningen af åmundingen og de markante havklitter har forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit. Det gælder både de marine, æoliske og fluviatile processer.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 77

GeoSite

Andre