Lerkenfeld Ådal

Vesthimmerland Kommune

Geologi
Ådalen er en smeltevandsdal formet i sidste istid, Weichsel. I dalen findes de såkaldte holme, som er erosionsrester af det omgivende morænelandskab. I Stenalderen var å-mundingen oversvømmet og fremstod som en bred bugt, hvori holmene dannede øer.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Ådalen er et værdifuldt landskab, hvis dannelseshistorie aftegner sig tydeligt i terrænudformningen. Forekomsten af holme i dalbunden er et specielt træk, som gør denne dal til en ret enestående terræntype.
Naturforvaltning
De geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge bør fremstå klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 27

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 94

GeoSite

Andre