Læsø

Læsø Kommune

Geologi
Læsø er opbygget af marine aflejringer med udbredte systemer af strandvolde. Øen er opstået inden for de seneste 15.000 år ved aflejring af postglacialt grus og sand på en banke af senglacialt Yoldialer. Sandfygning med klitdannelse finder især sted på den nordlige del af øen. Den sydlige del af øen, Rønnerne, består af strandenge udviklet ovenpå en flade af ishavsler.

Øvrige søgeord: Koralsøjler, Saltsydning, Postglacial

Værdi
Mønsteret i strandvoldssystemerne afspejler forskydninger i øens kystlinjer, hvilket styres af et kompliceret samspil mellem isostatisk landhævning, havstigninger og tektoniske forskydninger langs den Fennoskandiske Randzone.

Naturforvaltning
Bevoksning af strandvoldssletterne og Rønnerne er uønsket . Behersket grusgravning med åbne profiler i strandvoldssletterne er af geologisk interesse.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 7

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 75

GeoSite

Andre