Korsø

Thisted Kommune

Geologi
Litorinahavets aflejringer findes i Thy normalt i ca. 4-5 meters højde, og den tidligere havbund danner sædvanligvis en nogenlunde jævn overflade. I Området nord for Nors Sø findes de marine aflejringer imidlertid op til højder på 14-15 meter . Dette betyder, at oppresning af overfladen på grund af saltbevægelser har fortsat i nyere tid.

Flere steder på den ellers jævne stenalderhavbund ses strandvoldssystemer. Krumodden Korsø er den største af strandvoldene. Den knytter sig til den vestlige del af Hjardemål-øen og er afsat på lavt vand.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er en del af rammeområdet Hanstholm - Hjardemål, der som helhed er et instruktivt eksempel på, hvorledes saltbevægelser i undergrunden har påvirket landskabet.


Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart og ikke ødelægges eller sløres.

Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart og ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 14 f

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre