Kjølby Gaard

Thisted Kommune

Geologi
Ved Kjølby Gaard ses et ca. 20 meter højt profil, hvor Kridt-Palæogen-grænsen (tidl. Kridt-Tertiær-grænsen) ligger nogle få meter under bakkens overflade. På denne lokalitet indeholder grænselaget af mergel talrige brudstykker af skrivekridt. Dette er tolket som resultat af udskridninger under dannelsen af grænselaget, forårsaget af saltbevægelser i undergrunden. Profilet findes i kalkskrænterne syd for Hunstrup. Indgår i rammeområdet Hanstholm-Hjardemål.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er af international betydning for studiet af Kridt-Palæogen-grænsen.

Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at lokaliteten til stadighed er tilgængelig.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 14 c

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 1-3

Andre