Kællingdal

Thisted Kommune

Geologi
Ved Kællingdal findes bryozokalk af Danien alder. Kalken er her udviklet som banker, og ved strandkanten ses et vandret snit igennem dem. Bryozokalken er af Mellem-Danien alder, hvad der er usædvanligt, da lagene fra Mellem-Danien i det jyske område normalt består af slamkalk (blegekridt). På stranden ses fine eksempler af sporfossilet ”Paramoudra”.

Øvrige søgeord:

Værdi
Specielt de usædvanligt mange eksemplarer og udgaver af ”Paramoudra” (sporfossil), der findes på stranden ved Kællingdal, er værdifuldt. Interessant er også det vandrette snit gennem den oprindelige bankestruktur i bryozokalken, der kan iagttages på stranden i den østlige ende af lokaliteten. Området indgår i rammeområdet Hanstholm - Hjardemål.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så bryozobankerne holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 14 e

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre