Isbjerg

Thisted Kommune

Geologi
Litorinahavets aflejringer findes i Thy normalt i ca. 4- 5 meters højde, og den tidligere havbund danner sædvanligvis en nogenlunde jævn overflade. I Området nord for Nors Sø findes de marine aflejringer imidlertid op til højder på 14- 15 meter . Dette betyder, at oppresning af overfladen på grund af saltbevægelser har fortsat i nyere tid.

Isbjerg er en gammel kystskrænt med et dække af flyvesand. Fra Isbjerg har man udsigt over Nors Sø og Hansted Reservatet med den klitdækkede stenalderflade. Her findes udstrakte områder med parabelklitter og kilometerlange klit-rimmer. Mellem rimmerne ses afblæsningsflader med hedemoser og –søer.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokaliteten er en del af rammeområdet Hanstholm - Hjardemål, der som helhed er et instruktivt eksempel på, hvorledes saltbevægelser i undergrunden har påvirket landskabet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart og ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 14 h

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre