Hundborgbuen

Thisted Kommune

Geologi
Hundborgbuen er en randmoræne fra Hovedfremstødet. Sjørring Sø er tolket som den tilhørende inderlavning.

Øvrige søgeord:

Værdi
Hundborgbuen er et typeeksempel på en randmoræne med tilhørende inderlavning.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart og ikke ødelægges eller sløres. Eventuel råstofindvinding bør foregå stærkt kontrolleret, og muligheden for profiler bør indgå i efterbehandlingsplanen.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 15

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre