Hohøj

Mariagerfjord Kommune

Geologi
Hohøj er den højdemæssige kulmination af det randmorænestrøg, der kan følges fra Mariager ned over Hem, hvor Kastbjerg Ådal gennemskærer strøget, til Hald og Mellerup nær Spentrup i sydøst. Randmorænestrøget er dannet i tilknytning til Weichsel isens Nordøstfremstød, der skred frem til Hovedstilstandslinjen i den sene del af Weichsel Istiden.
Med sine 110 meter udgør stedet ét af Østjyllands bedste udsigtspunkter over Mariager Fjord.

Den øverste del af lokaliteten er kunstigt anlagt, idet der på toppen af randmorænen ligger en 12 meter høj gravhøj fra bronzealderen. Gravhøjen er over 70 meter i diameter og er landets største gravhøj.


Øvrige søgeord:

Værdi
Interesseområdet er af stor landskabelig, æstetisk og rekreativ værdi. Fra toppen af Hohøj er der storslået udsigt over Mariager Fjord.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre