Hirtshals - Tversted

Hjørring Kommune

Geologi
I kyststrækningen mellem Hirtshals og Tversted foregår en aktiv kystudbygning, med en østgående materialetransport. Tre store uregulerede vandløb Kjul Å, Uggerby Å og Tversted Å, har deres udløb på kyststrækningen, og vandløbenes udløbsforskydning mod øst viser retningen af materialetransporten.

Øvrige søgeord:

Værdi
Kyststrækningen er et godt eksempel på de aktive kystdannelsesprocesser.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

&wbc_purpose=Basic&wbcmode=PresentationUnpublished