Hirtshals Klint

Hjørring Kommune

Geologi
Kystklint med Ældre Yoldialer, som er en ishavsaflejring fra den mellemste del af Weichsel Istiden. Klinten er 250 m lang og op til 10 m høj.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinten er den eneste lokalitet, hvor større profiler med Ældre Yoldialer kan studeres. Stedet har derfor stor forskningsmæssig værdi.-

Naturforvaltning
Kystprofilet holdes åbent af de naturlige kystdynamiske processer. Denne tilstand bør opretholdes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 9

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 76

GeoSite

Andre