Hirsholmene

Frederikshavn Kommune

Geologi
Den lille øgruppe Hirsholmene er karakteriseret ved de store mængder af store stenblokke, der er spulet fri fra de tidligere glaciale aflejringer.

Et bælte af såkaldte "koralsøjler" (eller "boblerev") ses på havbunden fra Frederikshavnsområdet mod sydvest forbi Læsø. Søjlerne er dannet ved udsivning af gas fra underliggende Eem aflejringer, og den nordvest-sydøstlige retning følger antagelig strukturer i undergrunden. To større, relativt veldokumenterede koralsøjle-områder er udpeget: et nær Hirsholmene og et andet øst for Nordre Rønner ved Læsø.

Øvrige søgeord:

Værdi
Kalksøjlerne/boblerevene har stor forskningsmæssig værdi og repræsenterer endvidere en naturtype, som er enestående i Europa.

Naturforvaltning
Kalksøjlerne skal beskyttes mod fysisk overlast.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 73

GeoSite

GS 12-1

Andre

Natura 2000