Hanstholm-Hjardemål

Thisted Kommune

Geologi
Mosaik af geologiske elementer fra forskellige tider: saltbevægelser i undergrunden, profiler i kridt- og kalkbjergarter, der dækker Kridt/Palæogengrænsen (tidligere Kridt/Tertiærgrænsen), hævet havbund fra Stenalderen samt nutidige klitdannelser. I Stenalderen var der åben havforbindelse mellem Limfjorden og Jammerbugt. Den relative landhævning kombineret med storstilet strandvoldsdannelse har gradvist lukket forbindelsen. Ved Kællingdal findes bryozobanker fra Mellem Danien. Området indeholder nogle af landets bedst udviklede parabelklitter.

I dette store rammeområde findes flere mindre områder.

Øvrige søgeord: Holocæn, Postglacial

Værdi
Området er et instruktivt eksempel på hvorledes saltbevægelser i undergrunden har påvirket landskabet. For studiet af Kridt/Tertiær(Palæogen)-grænsen har området international værdi.

Naturforvaltning
-Da profilerne med Kridt/Palæogen grænsen er GeoSites, er det vigtigt at disse lokaliteter er tilgængelige.

- Det er vigtigt, at de klare kontraster mellem den hævede havbund og øerne ikke sløres. Dette gælder bl.a. Gasbjerg.
- Det vil være værdifuldt, at området omkring Nors Sø  bevares åbent med udsigt fra nord. Og at udsigten over Hansted-området fra Isbjerg bevares.
- Klitdannelserne i Hansted-området bør fremstå klart, fri for slørende vegetation.
- Det er vigtigt, at den naturlige kysterosion ved Kællingdal forløber frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 14

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 79

GeoSite

GS 1-2,3,4

Andre