Hanklit

Morsø Kommune

Geologi
Hanklit er et imponerende, 60 meter højt kystprofil, der viser et tværsnit af Salgjerhøj Randmoræne. De skarpt tegnede lag af vulkansk aske i moleret viser deformationsstrukturer ned i mindste detalje.

Øvrige søgeord:

Værdi
De instruktive deformationsstrukturer giver profilet international værdi.

Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at kystprofilet holdes åbent af de naturlige kystdynamiske processer. Det vil være værdifuldt, at det bagvedliggende landskab holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 18

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 89

GeoSite

GS 3-1

Andre