Gravlevdalen-Rebild

Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune

Geologi
Landskabet er præget af smeltevandets erosion i og langs dalstrøg. Herved er der dannet dale og skrænter med dybe furer, de såkaldte falske bakker. Undergrunden består af kalksten, af Kridt og Palæogen alder. Kridt/Palæogen grænsen findes i forskellige niveauer, hvilket antyder tektoniske bevægelser i undergrunden. Langs dalen udspringer nogle af Danmarks største kildevæld.

Øvrige søgeord:

Værdi
Terrænformer og jordbundsformer i dalen afspejler en mangesidet geologisk historie. Rebild Bakker er et klassisk eksempel på veludviklede falske bakker. Ravnkilde og Lille Blåkilde har betydelig geologisk interesse.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 30

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre