Gasbjerg

Thisted Kommune

Geologi
Litorinahavets aflejringer findes i Thy normalt i ca. 4- 5 meters højde, og den tidligere havbund danner sædvanligvis en nogenlunde jævn overflade. I Området nord for Nors Sø findes de marine aflejringer imidlertid op til højder på 14- 15 meter . Dette betyder, at oppresning af overfladen på grund af saltbevægelser har fortsat i nyere tid.

Gasbjerg har ligget som en lille holm i stenalderhavet. Toppen er flad, mens der er stejle skrænter til alle sider. Den består af skrivekridt med et dække af sand.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er en del af rammeområdet Hanstholm - Hjardemål-området, der som helhed er et instruktivt eksempel på, hvorledes saltbevægelser i undergrunden har påvirket landskabet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart og ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 14 g

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre