Fjordholmene

Jammerbugt Kommune
Vesthimmerland Kommune

Geologi
Fjordholmene er et eksempel på postglacial marin landskabsdannelse og nedbrydning. Strandengene ligger ved Limfjordens historiske udløb i Jammerbugten ved Svinkløv. I dag opbygger de aktive processer stadig strandenge i den nordlige del, og i den sydlige del eroderes strandengstørven.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er et godt eksempel på de marine landskabsdannende og nedbrydningsprocesser.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

&wbc_purpose=Basic&wbcmode=PresentationUnpublished