Ertebølle Hoved

Vesthimmerland Kommune

Geologi
Morænebakke med en 500 meter lang og op til 20 meter høj kystklint, som indeholder foldede lag af moler med vulkansk aske. På det marine forland syd for klinten ses en køkkenmødding fra Ældre Stenalder, som har givet navn til Ertebøllekulturen.

Øvrige søgeord: Eocæn, Postglacial

Værdi
Området viser Danmarks østligste molerlokalitet. Typelokalitet for Ertebøllekulturen. Køkkenmøddingens placering og indhold gør det muligt at afdække klimaforhold og vandstandsændringer i Jægerstenalderens slutning.

Naturforvaltning
Kystprofilerne holdes åbne af de naturlige kystdynamiske processer, hvilket er vigtigt for de geologiske interesser.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 24

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 92

GeoSite

GS 3-5

Andre