Dania Kalkgrav

Mariagerfjord Kommune

Geologi
Profil i stor kalkgrav, hvor Kridt/Palæogen-grænsen er blottet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området indgår i en serie af profiler fra Thy til Stevns, som er af international geologisk betydning med hensyn til Kridt/Palæogen-grænsen (tidligere Kridt/Tertiær-grænsen).

Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at der er mulighed for at oprense et profil i kalkgraven.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 34

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 1-7

Andre