Cilleborg Lergrav

Mariagerfjord Kommune

Geologi
Nedlagt lergrav hvor man tidligere kunne se Eocæne og Oligocæne aflejringer, bl.a. Cilleborgler.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lergraven er typelokalitet for Cilleborg Leret, der udgør den nedre del af Vejle Fjord Formationen. Den har derfor forskningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et oprenset profil i lergraven.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 35

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre