Bulbjerg

Jammerbugt Kommune

Geologi
Bulbjerg er nordpynten af en opragende knude af bryozokalk, dækket af glaciale aflejringer. Knuden er omgivet af hævet havbund fra Stenalderhavet med et udbredt dække af flyvesand. I Stenalderen var der åben havforbindelse mellem Limfjorden og Jammerbugten. Den relative landhævning kombineret med storstilet strandvoldsdannelse har gradvist lukket forbindelsen.

Øvrige søgeord: Holocæn, Postglacial, Parabelklit

Værdi
Området og kystprofilet er en lettilgængelig ekskursionslokalitet. Profilet har forskningsmæssig interesse.

Naturforvaltning
Kystprofilet holdes åbent af de naturlige kystdynamiske processer. Det er vigtigt, at denne tilstand opretholdes. Det vil være værdifuldt, at Stenalderhavets kystklinter og mindst en af parabelklitterne friholdes for slørende bevoksning.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 13

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 79

GeoSite

Andre