Bjerre

Thisted Kommune

Geologi
Lokaliteten indeholder Kridt-Palæogen-grænsen (tidl. Kridt-Tertiær-grænsen). Ved Bjerre er profilet 20- 25 meter langt og 4- 6 meter højt. Nederst er blottet ca. 2 meter skrivekridt, hvorefter Danienlagene indledes med en hærdningshorisont og et ca. 10 cm tykt mergellag. Herover følger ca. 2 meter finkornet kalk, der ligner skrivekridt men er mere lerholdigt.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er af international betydning for studiet af Kridt-Palæogen-grænsen.

Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at lokaliteten til stadighed er tilgængelig.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 14 b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 1-4

Andre